ARHITEKTURA PROJEKTOVANJE KONSALTING

    OZAKONJENJE OBJEKATA    |    STUDIO "DEKS"    |    KONKURSNI RADOVI    |    NAGRADJENI PROJEKTI    |    OGRADE I KAPIJE    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    KROVOVI    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    DIZAJN NAMESTAJA-OBLIKOVANJE    |    DIZAJN NAMESTAJA - OBLIKOVANJE    |    DIZAJN -ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE    |    DIZAJN - OBLIKOVANJE    |    OSVETLJENJE SPOLJNO I UNUTRASNJE    |    OSVETLJENJE OBJEKATA    


ARHITEKTONSKO
PROJEKTANTSKI
STUDIO
"DEKS"




KONKURSNI RAD ZA:

IDEJNO ARHITEKTONSKO URBANISTICKO RESENJE PARTERNOG UREDJENJA CENTRALNE JAVNE POVRSINE DELA "TERAZIJSKE TERASE" U BEOGRADU




 

     Na slici je prikazan jedan segment  u nacinu obrade Terazijskog platoa sa frontalnim izgledom istog iz ulice Narodni Front u Beogradu.     Mocna konoidna konstrukcija oblozena staklom kao viseca-konzolna nadstresnica  pesackih  povrsina parka koje su obradjene mnostvom fontana i stilizovanih stubova.Prikazani stubovi predstavljaju deo projektnog procesa koji je primenjen u formiranju njihovog konacnog izgleda koji je dat u detaljima.Prikazane pergole su vizuelni nastavci dominantne konoidne konstrukcije po pravcima pesackih kretanja.Konoidna konstrukcija je formirana preko mocnog armirano betonskog luka u vertikalnoj ravni sa pozicije platoa kod Hotela Moskva.Sa luka se spustaju jake celicne sajle koje formiraju "paukovu mrezu" - raster za upunjavanje staklom - leksan.Elipsasti pojas stubova po kome se pojedinacno zavrsavaji pravci pruzanja celicnih sajli predstavlja granicu zavrsetka konoidne konstrukcije.Razrada konkursnog zadatka zapoceta je postavljanjem pravaca dominantnih vizura koje determinisu prostor i sugerisu sve dalje arhitektonske poteze.

  1. Terazije  -  druga obala Save u pravcu P.C.  Usce
  2. Terazije  -  druga obala Save po osovini parka Terazijske terase
  3. Terazije  -  druga obala Save u pravcu Ade Ciganlije

Postavljene vizure predstavljaju vizuelno urbanu pretpostavku koja ce u svojoj daljoj analizi i razradi bitno uticati na stvaranje svih ukupnih ambijentalnih efekata u medjusobnim odnosima izmedju buducih novoprojektovanih objekata i samog monumentalnog parka Terazijske terase u njihovom okruzenju.Upravo ce se kroz ovakvu dispoziciju stvari doci i do arhitektonskih resenja zastupljenih kako na nivou partera ovog podrucja tako i u delu pratecih podzemnih sadrzaja na delu veze izmedju parka i podzemnog prolaza na Terazijama.Pomenuti novoprojektovani objekti u okruzenju parka , a na potezu ulica Prizrenska-Narodnog fronta i Balkanska-Narodnog fronta imace dvostruku ulogu na nivou razrade i formiranja parternog resenja u okviru ovog konkursnog zadatka.S jedne strane predstavljaju urbanisticko idejnu dopunu zastupljenih parternih resenja , dok sa druge strane jasno podrzavaju svojom razudjenom povrsinom sva pesacka i druga kretanja i to po svim nivoima njihovog intenziteta.Upravo je ovo i glavna odrednica za buduce arhitektonsko resenje za cije ce se detaljno objasnjenje uvesti jos dve dodatne vizure.Postavljene vizure formiraju sklop povrsina koji jasno sugerise kretanja po svim njihovim pravcima i intenzitetima kao i sve prostore za arhitektonska delovanja.

Pravac pruzanja parka kao i ocekivani najveci intenzitet svih pesackih kretanja , najkracim putem iz ulice Narodnog fronta prema predvidjenoj stanici metroa na gornjoj strani kod susreta Balkanske i Prizrenske ulice , poklapaju se sa pravcem vizure 2.Pored prethodno recenog , ova vizura definise i osovinu pruzanja ovog pre svega monumentalnog parka kao i liniju svih bitnih denivelacija na ovom prostoru.Pod ovim se podrazumeva , a pre svega u odnosu na vizuelno urbanisticki znacaj ovog dela grada,da su sve promene nivoa kroz duzinu pruzanja parka naglasene i izvedene.bilo kroz razlicitost,bilo kroz estetsko monumentalno stepenovanje primenjenih sadrzaja.Ovim su postignuti razliciti ambijentalni kvaliteti sa razlicitih kota m.n.V. kao i znacajni parterni arhitektonski efekti po pravcu glavnog kretanja.Jedini "prekid kretanja" i to u vizuelnom ili mozda sadrzajnom smislu nalazi se na mestu preseka vizure 2 sa vizurama 1 i 3 , gde tacka preseka predstavlja upravo mesto ukrstanja svih uticaja i sadrzaja po datim namenama za vizure 1 i 3.Ovako formirani interni trg - pjaceta predstavljace mesto susreta i zadrzavanja sa svim stilskim i oblikovnim razlicitostima u primenjenim arhitektonskim elementima ili metodama parternog uredjenja prostora.

Iz svega ovoga se pojavila potreba za formiranjem , jedne monumentalne sistemske konstrukcije -"kapije".Ovakva kapija znatnih dimenzija sirine koja je u svom nastavku prema obodu pesacke staze ili granici funkcije vizura odnosno stubovima podrzanog platoa i ulaska u pasaz ispod njega, formira natkrivenu staklenu konoidnu "METROPOLIS"  povrsinu.Ovim bi se resenjem ostvarila direktna arhitektonska veza izmedju novoprojektovanih reprezentativnih objekata A i B u okruzenju , kao i vrlo vazna stilska komponenta veze sa objektima hotela Moskva i Balkan.Ujedno bi se formirala i situacija autonomnog Genius Loci na ovom delu grada , kao neobavezujuce monumentalne a ujedno i sugerisuce strukture za sve "novo" sto se nalazi iza nje.U nekom daljem kontekstu razmatranja ovakva bi struktura stubova , sajli i stakla mogla biti logican pocetak ili zavrsetak svih buducih predvidjenih sadrzaja prema obalama Save sa druge strane reke.Konstrukcija naravno u svojoj frontalnoj sirini poseduje sve elemente stila objekata kojima se obraca dok se po svojoj dubini odlikuje stilsko oblikovanim i tehnoloskim prelazima postujuci arhitekturu okolnih objekata i stilsku grupu vremena u kome i sama nastaje.


Konkursni rad