ARHITEKTURA PROJEKTOVANJE KONSALTING

    OZAKONJENJE OBJEKATA    |    STUDIO "DEKS"    |    KONKURSNI RADOVI    |    NAGRADJENI PROJEKTI    |    OGRADE I KAPIJE    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    KROVOVI    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    DIZAJN NAMESTAJA-OBLIKOVANJE    |    DIZAJN NAMESTAJA - OBLIKOVANJE    |    DIZAJN -ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE    |    DIZAJN - OBLIKOVANJE    |    OSVETLJENJE SPOLJNO I UNUTRASNJE    |    OSVETLJENJE OBJEKATA    

KROVOVI I NADSTRESNICE

Formiranje krovnih ravni ili nadstresnica i njihova finalna obrada je jedan od najzanacajnijih delova zavrsnih zanatskih radova na objektu u smislu ukupnog ambijentalnog i estetskog utiska koji objekat ostvaruje u celini.

Formiranje nadstresnica ima nekoliko faza od koje je najznacajnija faza projektovanja i to:

  1. analiza forme
  2. analiza nosivosti
  3. analiza materijala
  4. analiza veza nadstresnice za objekat
  5. projektovanje elemenata i njihovo pozicioniranje sa detaljima spojeva elemenata i detaljima njihovog spajanja i krivljenja

Nakon zavrsetka projektnog dela , nabavlja se materijal prema tacnoj specifikaciji elemenata , krive predvidjeni metalni elementi u presama na zadate radijuse i na kraju strucno sve povezuje u celinu na objektu.

Svi ukrutni elementi veze rade kao zglobni nosaci sa dva stepena slobode sto dodatno ojacava konstrukciju u smislu rasterecenja varova i omogucava "rad" konstrukcije prema atmosferskim uticajima i prilikama (sneg , vetar). 


Nadstresnice mogu biti pokrivene lexanom ili bilo kojim drugim materijalom po zelji investitora uz prethodno projektovano ojacanje nosive konstrukcije ukoliko se izaberu tezi krovni pokrivaci.