ARHITEKTURA PROJEKTOVANJE KONSALTING

    OZAKONJENJE OBJEKATA    |    STUDIO "DEKS"    |    KONKURSNI RADOVI    |    NAGRADJENI PROJEKTI    |    OGRADE I KAPIJE    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    DIZAJN ENTERIJERA    |    KROVOVI    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    KROVOVI I NADSTRESNICE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    OGRADE I KOVANO GVOZDJE    |    DIZAJN NAMESTAJA-OBLIKOVANJE    |    DIZAJN NAMESTAJA - OBLIKOVANJE    |    DIZAJN -ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE    |    DIZAJN - OBLIKOVANJE    |    OSVETLJENJE SPOLJNO I UNUTRASNJE    |    OSVETLJENJE OBJEKATA    


ARHITEKTONSKO
PROJEKTANTSKI
STUDIO
"DEKS"
                    KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RESENJA OBJEKTA

        CENTAR KULTURE U INDJIJI

VIZUELNE VEZE I URBANISTICKI PARAMETRI

Obzirom na atraktivnost lokacije , Komisija Izvrsnog odbora Skupstine opstine indjija , a za pripremu prostorne planske dokumentacije za centar kulture u Indjiji imala je i posebne zahteve.Oni se odnose na specificnosti pristupa u procesu projektovanja  , koncepta angazovanja prostora , a time i definisanja buducih oblika forme i velicine objekta.U procesu projektovanja uvazavani su svi relevantni parametri vizuelnih veza na samoj lokaciji kao i uzajamnih odnosa postojecih objekata u okruzenju buduceg objekta.U smislu urbanistickih parametara koji bi mogli definisati ili ograniciti izgradnju ovog objekta pretpostavljene su i analizirane uzajamne veze okolnih objekata i dominantnih pravaca ili povrsina.Razvijanjem estetsko oblikovnih karakteristika objekta pretpostavljaju se i pravci za ukupni razvoj grada za koji se na osnovu ovog projekta veruje da moze biti i radijalan pri cemu je osnovni reper i centar svih desavanja upravo buduci kulturni centar.Ogranicavajuci urbanisticki parametri sa aspekta arhitektonskog uklapanja u postojecu gradjevinsku matricu nece postojati cak ni sa jedine jugozapadne do jugoistocne strane parcele.Pre svega jer na potezu ovih strana izbija ulica-glavno setaliste , a prirodom njegove namene i samih prostornih ambijenbata koje ostvaruje i potencijala koje poseduje samo pojacava potrebu za jednim reprezentativnim projektom.U tom smislu monumentalnost objekta stvara celinu logicne putanje prema centralnoj tacku gradskog sata u gradu i obrnuto.U tom smislu je i ostvarena ideja o uvlacenju ljudi i "pogleda" u sam objekat.Vizuelne veze koje se ovakvom dispozicijom stvari uspostavljaju ili prate snazne motive pesacke ulice ili u kontra smeru pobudjuju i angazuju okolni prostor na funkciju dopune izrazitih motiva same arhitekture objekta.

  EKONOMSKA KONCEPCIJA FUNKCIONISANJA OBJEKTA

Programska koncepcija i projektni zadatak investitora definisao je sve potrebe grada i kroz to dao detaljan sadrzaj potrebnih prostora i elemenata sa njihovim potrebnim kvadraturama u buducem objektu.Predvidjeni sadrzaji - podzemna parking etaza sa prostorom diskoteke ili klub  sa radnim operativnim delovima pozorista predstavljaju visestruko funkcionalne prostore.Prostor parkinga kao i prostor kluba bi kroz svoj reprezentativni karakter bili u daljoj eksploataciji vrlo profitabilni cime se definise i ekonomsi deo podzemnih etaza.Slicni se ekonomski tokovi ponavljaju i na prizemnoj ili spratnoj etazi koje i pored velikih povrsina pod pozoristem i radnim delovima osoblja raspolazu i znacajnim komercijalnim prostorom.Tako su uocljivi lokali u prizemlju orjentisani prema internom trgu objekta kao i visenamenske platforme sprata (revije , performansi , veceri ).Najvazniji element je svakako mogucnost brze i konstantne prenamene prostora prema aktuelnim potrebama.Na kraju se u ekonomskom pogledu izdvaja i poslednja hotelska etaza objekta koja funkcionise kao nezavisna celina cime upotpunjava i ekonomski faktor faznog odrzavanja i same izgradnje objekta koja je definisana kao fazna.

     OPIS OBJEKTA

Do sada je jasno da se objekat sastoji iz dve podzemne etaze , prizemlja , sprata sa medjuetazama i potkrovnog prostora.Objekat je projektovan na povrsini od 18.654,40m2 u koji je povrsinski uracunat i prostor otvorenih fontana.Prostor otvorenih fontana sa visinom snopa vode od 3.0m i slobodnim padom nanize u gazisnoj ravni predstavlja centralni motiv parternog uredjenja otvorenih povrsina sa zapadne do severoistocne strane centra.Objekat u celini sadrzi sve proporcijske i oblikovne elemente moderne arhitekturesa velikim staklenim povrsinama i neprekinutim vertikalnim pravcima monolitnih stubova na fasadi.Arhetipski obradjeni kapiteli na stubovima u ravni svake pojedine etaze predstavljaju reminiscentni osvrt na zastupljene stilove po objektima u okruzenju.Ulaskom u objekat dolazi se do ocekivanog centra objekta u kojem se nalazi organizovano sedenje u okruzenju , prijemni deo sa garderobom , izlozbeni prostor sa sedenjem i centralna liftovska panoramska komunikacija sa toaletima na nizoj etazi javnog karaktera.Visina objekta se u fasadnom izgledu vizuelno prekida cime su omogucene razlicite i izuzetno dvosmerne vizure.Pogled na ovaj foaje omogucen je i preko smaknutih atrijumskih-mostovskih terasa -ploca medjuetaze i preko staklenih zidnih povrsina.Ovakvim atrijumskim stepenovanjem unutrasnjih prostora dostize se pored vrlo atraktivnih vizura i osnovno resenje koje proistice iz zahteva da se i po vertikali jasno odvoji javni od radnog dela objekta.Sve to sa neomatanom mogucnoscu njihovog prozimanja kako u vizuelnom tako i u fizickom smislu i to iskljucivo u funkciji posetilac i osoblja.Atrijumska terasa sprata nosena stubovima identicne obrade kao i fasadni sa unutrasnjom visinom objekta stvara ambijent i okvir za centralni motiv enterijera.masivni mermerni stubovi koji nose atrijum spratne terase koji se kasnije nastavljaju u svojoj staklenoj oblozi celicne simulacije sa slobodnim jonskim kapitelima na vrhu.Na njima bujno rastinje u svom slobodnom padu ka prizemlju pruza podrsku vodi koja se spusta po unutrasnjoj strani osvetljenog stakla stubova prolazi kroz plocu i nastavlja svoj slobodni pad po spoljnjoj strani stuba do kolektora u prizemlju.


konskursni projekat